THÁCH THỨC

GIẢI PHÁP

Ngoài cách tiếp cận truyền thống, phía khách hàng chưa từng triển khai digital marketing. Do đó, chúng tôi đã tiến hành các chiến dịch digital marketing đa kênh để giúp thúc đẩynhững sự kiện truyền thống của họ:

Thông qua việc tạo nhận diện thương hiệu tốt và truyền thông online, LEGO education đã đủ tự tin để tiếp cận với các trường học và có thêm những đối tác lớn.

KẾT QUẢ

Tư vấn miễn phí

Doanh nghiệp của bạn đã sẵn sàng bứt phá trong kinh doanh online?